Produceren in Europa is goed voor u en voor de planeet

<
Pisa pentair site
Pisa pentair site


Produceren in Europa is goed voor u en voor de planeet

corporate responsability report

Pentair levert slimme, duurzame oplossingen waarmee onze klanten het beste kunnen halen uit de essentiële bronnen van het leven. De ecologische duurzaamheid verbeteren zit in ons DNA en onze oplossingen helpen elke dag het hoofd te bieden aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en klimaatverandering. Zoals verwacht nemen we de verantwoordelijkheid om onze eigen impact op klimaatverandering te verminderen zeer ernstig. Net als elke andere vooruitdenkende organisatie verkleinen we onze koolstofvoetafdruk door onze rechtstreekse uitstoot te verlagen, op alle mogelijke manieren.

Tegen 2030 willen we onze uitstoot van broeikasgassen van Scope 1 en 2 met 50% verlagen en tegen 2050 willen we koolstofneutraal zijn.

 

In Europa en wereldwijd kunnen we bogen op een lange lijst van geïmplementeerde initiatieven die ons helpen deze doelen te bereiken. Van uitsluitend ledverlichting in al onze Europese fabrieken via het zelf zuiveren van ons water tot een zelfvoorzienende fabriek op zonne-energie in Pisa: we boeken nu al een grote vooruitgang bij het traceren, beheren en verminderen van onze uitstoot van Scope 1 en 2, die wordt gegenereerd door onze rechtstreekse productieactiviteiten.

 

Maar hoe zit het met de uitstoot van Scope 3?

Scope 1 slaat op de uitstoot van broeikasgassen (BKG’s) die een bedrijf zelf genereert, bv. bij het verwarmen van een oven of het gebruiken van een voertuig. Scope 2 slaat op onrechtstreekse uitstoot, bv. als gevolg van de elektriciteit die voor een bedrijf wordt geproduceerd en door dat bedrijf wordt aangekocht.

Uitstoot van Scope 3 is het moeilijkst te traceren en meten, maar levert vaak de grootste bijdrage. Deze uitstoot, gedefinieerd als ‘buiten de zeggenschap of rechtstreekse controle van een bedrijf’, vormt een groot deel van de koolstofvoetafdruk van om het even welke producent. Eenvoudig gesteld omvat Scope 3 alle stappen om een product tot bij de klant te krijgen. Denk maar aan grondstoffen en onderdelen die worden gekocht, het vervoer en zelfs het ruimen van afval. Voor elke producent kan deze end-to-end uitstoot een veelvoud van het volume van de rechtstreekse uitstoot zijn.

Als uw bedrijf, net als Pentair, koolstofneutraal wil worden, mag het Scope 3 niet negeren. Bij het streven naar koolstofneutraliteit moet rekening worden gehouden met deze onrechtstreekse uitstoot. En ons engagement voor productie in Europa maakt daarbij een groot verschil.
 

Gemaakt in Europa, groen voor Europa

Trouwe lezers van deze blog kennen maar al te goed de vele voordelen van Gemaakt in Europa voor Europa. Een superieure kwaliteit, betere kennis van het plaatselijke nalevingskader en de plaatselijke ‘human touch’ zijn allemaal aan bod gekomen in recente posts. Maar we mogen niet vergeten dat er nog een voordeel is, in termen van de nettovermindering van de CO2-uitstoot die door het vervoer wordt veroorzaakt.

Het vervoer is verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid uitstoot van Scope 3 en levert een grote bijdrage tot ieders koolstofvoetafdruk. Naar schatting vertegenwoordigt het 2,5% van de door mensen veroorzaakte koolstofuitstoot. Volgens een verslag voor het Europees Parlement zou dat tegen 2050 kunnen stijgen tot maar liefst 10%. Door onze productie hier in Europa te vestigen kunnen we onze eigen bijdrage tot deze uitstoot drastisch verminderen.

CO2-uitstoot als gevolg van vervoer wordt sterk verminderd door lokaal te produceren

tanks

Onze productie van tanks is een goed voorbeeld. Pentair is de enige grootschalige producent van voorgevormde plastic tanks in Europa. Die zijn verkrijgbaar in alle vormen en maten, en ze worden gebruikt voor allerlei toepassingen, van wateropslag tot -ontharding. Ze worden gemaakt van grondstoffen, d.w.z. polyethyleenkorrels (PE), in onze fabriek in België.

 

Stel dat we 16 ton PE-korrels in een enkele scheepscontainer laten leveren uit het Verre Oosten. Het vervoer van die container vertegenwoordigt een koolstofkost van ongeveer 1.200 kg CO2. In Europa kan Pentair met die korrels 1.000 druktanks van 300 liter maken.

Als die 1.000 tanks in het Verre Oosten waren gemaakt en ‘kant-en-klaar’ naar Europa waren verscheept (wat niet ongebruikelijk is), zouden negen scheepscontainers nodig zijn geweest. Door de vorm van een tank zouden die vooral met lucht gevuld zijn. En de koolstofkost daarvan is 10.800 kg CO2, negen keer zoveel als de kost van een enkele container. Dat komt overeen met de hoeveelheid CO2 die 500 bomen elk jaar opnemen! Omgerekend naar de tanks, kasten en kleppen die we produceren, loopt dat snel op, vooral bij systemen zoals ontharders die uit meerdere onderdelen bestaan. Elk daarvan moet misschien afzonderlijk worden verscheept en geassembleerd in Europa.

ship container
Afbeelding A – Om kant-en-klare onderdelen te vervoeren, zijn er meer containers nodig, waardoor er meer CO2 wordt uitgestoten. Afbeelding B – toont hoe Pentair deze uitstoot terugdringt door lokaal te produceren met geïmporteerde grondstoffen.


Lokaal produceren is een succesverhaal – van begin tot einde

Het vervoer stopt uiteraard niet aan de kust. Onze eigen onderdelen en systemen reizen over land tussen onze productievestigingen. Ook hier verlagen we onze uitstoot door onze interne logistiek vooral met de trein in plaats van over de weg te laten verlopen. Bovendien vragen we onze leveranciers nu om enkel vrachtwagens te gebruiken die gecertificeerd en volledig conform de Europese uitstootnorm Euro VI zijn.

U hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat Pentair, Gemaakt in Europa voor Europa, goed is voor u en voor de planeet. Vandaar onze passie en ons engagement om onze productie hier te houden. En zo kunt u uw eigen succesverhaal schrijven, wanneer u aan uw uitstoot van Scope 3 werkt.

WIST U DIT?
Andere manieren waarop Pentair Europe zijn rechtstreekse uitstoot aanpakt:

 

Zonnedak Pentair Pisa
De fabriek van Pentair in Pisa maakt gebruik van een zonnedak om in zijn elektriciteitsbehoeften te voorzien. In 2020 leverde de installatie 1.121.556 kWh elektriciteit: meer dan de fabriek verbruikte. Het overschot ging naar het nationale elektriciteitsnet.

Led verlicht de weg
Zowel in Herentals als in Pisa werden heel de 20.000 m2 grote fabrieken van Pentair uitgerust met energiezuinige ledverlichting. 

​Afvalwater gerecycleerd in de Arno
In 2021 installeerde de fabriek in Pisa een eigen waterzuiveringsinstallatie voor al het water dat bij de assemblage- en testprocessen wordt gebruikt. Al het water dat uit de Arno wordt gehaald, gaat terug naar de rivier, conform de zuiverheidsnormen van de lokale autoriteiten.

Elektrisch wagenpark in Pisa
Pisa heeft zijn wagenpark op diesel vervangen door 100% elektrische, emissievrije voertuigen. Deze voertuigen, die worden opgeladen door de zonnepanelen op het dak, rijden ruim 450 kilometer per dag en verlagen de CO2-uitstoot met 13 ton per jaar.

Nieuwe, efficiënte granulator
Herentals installeert een nieuwe granulator, waarmee het polyethyleenafval van het spuitgietproces kan worden gerecycleerd. Met deze investering kan 30% meer PE-afval worden gerecupereerd. Zo kunnen we nog meer besparen op onze kosten voor vervoer en materiaalbehandeling.

TOP
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Alle vermelde handelsmerken en logo’s van Pentair zijn eigendom van Pentair. 
Alle andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo’s zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2023 Pentair. Alle rechten voorbehouden.