Europejska produkcja jest dobra dla Ciebie i dla naszej planety

<
Pisa pentair site
Pisa pentair site


Europejska produkcja jest dobra dla Ciebie i dla naszej planety

corporate responsability report

Firma Pentair dostarcza inteligentne, zrównoważone rozwiązania, które umożliwiają naszym klientom optymalne wykorzystanie podstawowych zasobów życiowych. Dążenie do zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska jest wpisane w nasze DNA, a nasze rozwiązania pomagają codziennie rozwiązywać problemy związane z wodą i zmianami klimatu. Tak więc, jak można się spodziewać, bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za zmniejszenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne. Jak każda myśląca przyszłościowo organizacja, staramy się w każdym kierunku zmniejszać nasz ślad węglowy poprzez redukcję naszych bezpośrednich emisji.

Naszym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 50% do roku 2030, a do roku 2050 chcemy osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

 

W Europie, jak i na całym świecie, jesteśmy dumni z długiej listy wdrożonych inicjatyw, które pomagają nam osiągnąć te cele. Od oświetlenia LED w naszych europejskich zakładach, przez uzdatnianie wody, aż po samowystarczalność energetyczną w zakładzie w Pizie – już teraz robimy duże postępy w śledzeniu, zarządzaniu i ograniczaniu emisji z zakresu 1 i 2 generowanych przez nasze bezpośrednie działania produkcyjne.

 

Ale co z emisjami z zakresu 3?

Zakres 1 obejmuje emisje gazów cieplarnianych (GHG), które firma wytwarza sama, jak np. w wyniku nagrzewania pieca lub eksploatacji pojazdu. Zakres 2 obejmuje emisje, które są wytwarzane pośrednio, np. przez kupowaną energię elektryczną, która jest produkowana w imieniu firmy.

Emisje z zakresu 3 są najtrudniejsze do śledzenia i mierzenia, ale często stanowią największą składową emisji. Definiowane jako te, które „znajdują się poza obszarem wpływów lub bezpośredniej kontroli organizacji”, stanowią znaczną część śladu węglowego każdego producenta. Najprościej rzecz ujmując, zakres 3 obejmuje wszystkie kroki, jakie należy podjąć, aby produkt dotarł do klienta. Pomyśl o zakupionych surowcach, dokupionych komponentach, wysyłce, a nawet utylizacji. Dla każdego producenta te emisje kompleksowe mogą wielokrotnie przewyższać wielkość emisji bezpośrednich.

Jeśli firma, tak jak Pentair, dąży do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, nie można ignorować zakresu 3. Cel neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla musi uwzględniać te pośrednie emisje. I to właśnie tutaj nasze zaangażowanie w produkcję w Europie przynosi znaczące korzyści.


Stworzone w Europie, ekologiczne dla Europy

Stali czytelnicy tego bloga doskonale zdają sobie sprawę z wielu korzyści płynących z wytwarzania w Europie dla Europejczyków. Najwyższa jakość, lepsza świadomość lokalnego obszaru zgodności, jak również lokalny „ludzki akcent” zostały omówione w ostatnich postach. Zastanówmy się jednak nad dodatkowym plusem w postaci zmniejszenia netto emisji CO2 w transporcie.

Transport jest ogromnym generatorem emisji z zakresu 3 i w znacznym stopniu przyczynia się do emisji dwutlenku węgla przez każdego z nas. Szacuje się, że transport morski odpowiada za 2,5% emisji dwutlenku węgla spowodowanej działalnością człowieka. W sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego oszacowano, że do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć nawet o 10%. Dzięki umiejscowieniu naszej produkcji tutaj w Europie, radykalnie zmniejszamy nasz własny wkład w te emisje.

Lokalna produkcja znacznie zmniejsza emisję CO2 związaną z transportem

tanks

Weźmy jako przykład naszą produkcję zbiorników. Pentair jest jedynym dużym producentem formowanych zbiorników z tworzyw sztucznych w Europie. Są one dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach i są stosowane wszędzie, od systemów magazynowania wody po zmiękczacze. Są one formowane z surowców, tj. granulatu polietylenowego (PE), w naszej fabryce w Belgii.

 

Załóżmy, że wysyłamy 16 ton granulatu PE w jednym kontenerze transportowym z Dalekiego Wschodu. Koszt emisji dwutlenku węgla podczas transportu tego kontenera to około 1200 kg CO2. Z tego granulatu w Europie Pentair produkuje, powiedzmy, 1000 okładzin wewnętrznych zbiorników ciśnieniowych o pojemności 300 litrów.

Gdyby te 1000 zbiorników zostało wyprodukowanych na Dalekim Wschodzie i wysłanych „na gotowo” do Europy (co nie jest rzadkością), to potrzeba by było dziewięciu kontenerów transportowych, w większości wypełnionych powietrzem, biorąc pod uwagę kształt zbiornika. A koszt emisji dwutlenku węgla dla tej przesyłki to 10 800 kg CO2, czyli dziewięć razy więcej niż w przypadku pojedynczego kontenera. Tyle CO2 pochłania rocznie 500 drzew! Jeśli zastosować to do każdego zbiornika, kabinetu i głowicy, które produkujemy, szybko się to sumuje – zwłaszcza w przypadku systemu takiego jak zmiękczacz, który składa się z wielu komponentów, z których każdy potencjalnie wymagałby oddzielnej wysyłki i montażu w Europie.

ship container
Rysunek A – transport gotowych komponentów wymaga większej liczby kontenerów, co powoduje większą emisję CO2. Rysunek B – pokazuje, w jaki sposób firma Pentair zmniejsza tę emisję poprzez produkcję lokalną z importowanych surowców.


Lokalna produkcja to dobra wiadomość – kompleksowo

Oczywiście, transport nie kończy się na brzegu. Nasze własne komponenty i systemy przemieszczają się pomiędzy zakładami produkcyjnymi drogą lądową i również w tym przypadku ograniczamy emisję, ponieważ większość naszej wewnętrznej logistyki odbywa się drogą kolejową, a nie drogową. Ponadto obecnie wymagamy od naszych dostawców, aby wszyscy przewoźnicy drogowi używali wyłącznie samochodów ciężarowych, które posiadają certyfikat i są w pełni zgodne z europejską normą emisji spalin Euro 6.

Nie trzeba być geniuszem, aby zrozumieć, dlaczego wybór produktów Pentair stworzonych w Europie dla Europejczyków, jest korzystny dla nas i dla naszej planety. To dlatego z pasją i zaangażowaniem staramy się utrzymać naszą produkcję w tym miejscu, ale także jest to dobra wiadomość, gdy trzeba opracować własne emisje w zakresie 3.

CZY WIESZ, ŻE...?
Inne sposoby, w jakie Pentair Europe rozwiązuje problem bezpośredniej emisji:

 

Dach solarny Pentair w Pizie
W zakładzie Pentair w Pizie zastosowano dach solarny w celu pokrycia zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. W 2020 roku instalacja wyprodukowała 1 121 556 kWh energii elektrycznej – więcej niż zostało zużyte przez zakład, a nadwyżka została zwrócona do krajowej sieci energetycznej. 

LED oświetla drogę
Obie fabryki Pentair w Herentals oraz w Pizie wymieniły oświetlenie na całych 20 000 m2 swoich fabryk na energooszczędne oświetlenie LED.

​Ścieki poddawane recyklingowi w Arno
W 2021 r. zakład w Pizie zainstalował własną stację uzdatniania wody dla całej wody używanej w procesach montażu i testowania. Cała woda wydobywana z rzeki Arno jest zwracana, zgodnie z normami czystości lokalnych władz.

Flota elektryczna w Pizie
Fabryka w Pizie zastąpiła swoją flotę samochodów z silnikiem diesla w 100% elektrycznymi pojazdami o zerowej emisji. Pojazdy te, ładowane przez dachowe panele słoneczne, pokonują dziennie ponad 300 mil i generują roczną redukcję emisji CO2 o 13 ton.

Nowy, wydajny granulator
Fabryka w Herentals instaluje nowy granulator, zdolny do recyklingu odpadów polietylenu powstałych w procesie formowania rozdmuchowego. Inwestycja ta pozwoli odzyskać 30% więcej odpadów PE, co przyniesie dalsze oszczędności na kosztach transportu i obsługi materiałów.

TOP
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. 
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich należą do ich odpowiednich właścicieli.

© 2023 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.