Członkostwa w europejskich stowarzyszeniach branżowych dają Pentair większy zasięg

<
European Trade Association
European Trade Association

Członkostwa w europejskich stowarzyszeniach branżowych dają Pentair większy zasięg

Stare przysłowie mówi, że człowieka można ocenić po towarzystwie, w którym przebywa. Pod tym względem firma Pentair może być darzona największym szacunkiem, ponieważ jest stałym członkiem wielu renomowanych stowarzyszeń branżowych w całej Europie. 
 

Począwszy od niszowych organizacji, takich jak niemieckie stowarzyszenie producentów dystrybutorów schłodzonej wody, po organy międzynarodowe, takie jak Aqua Europa, stowarzyszenia branżowe umożliwiają Pentair większy zasięg. Będąc przedsiębiorstwem, które uważa, że dostęp do czystej, bezpiecznej wody jest niezbędny do życia, dla Pentair niezbędne jest też jego członkostwo i udział w stowarzyszeniach branżowych. Stowarzyszenia branżowe są we wszystkich krajach kluczowe dla promocji i wsparcia uzdatniania wody i jego pozytywnego wpływu oraz edukacji w tym zakresie.
 

Przyglądamy się pracy tych jednostek branżowych, pytamy, dlaczego Pentair je wspiera i co członkostwo w nich oznacza dla klientów Pentair w całej Europie. 

Podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia uzdatniania wody

Steven Van Campenhout jest w Pentair dyrektorem sprzedaży w jednostce biznesowej podzespołów oraz zasiada w zarządzie Aqua Belgica, stowarzyszenia branżowego firm zajmujących się uzdatnianiem wody w Belgii.
 

glass of water


Jak mówi Steven, „Tak jak w przypadku większości stowarzyszeń branżowych, najważniejszym zadaniem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat naszej branży”. „Chociaż nasi członkowie mają świadomość znaczenia wysokiej jakości wody, złożoności tego zagadnienia i jego słabych stron, konsumenci często mogą być zdezorientowani. Nasze stowarzyszenie prowadzi programy edukacyjne, publikuje badania, prowadzi ankiety i dąży do poszerzenia wiedzy na temat korzyści płynących z uzdatniania wody i w szczególności jej zmiękczania”.
 

Ale to przesłanie wykracza również poza konsumentów. Stowarzyszenie Aqua Belgica, jak wiele jego europejskich odpowiedników, jest również aktywnie zaangażowane w lobbing rządowy na szczeblu lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, aby wzmocnić pozycję branży, którą reprezentuje.

Wyznaczanie najlepszych praktyk w branży

Francuskie stowarzyszenie profesjonalistów w branży uzdatniania wody (UAE) we Francji spotyka się z krajowym organem regulacyjnym w zakresie wody (ACS) oraz francuskim Ministerstwem Zdrowia, aby działać na rzecz dobra branży uzdatniania wody. Christophe Masson, który jest odpowiedzialny za sprzedaż Pentair we Francji, ma również swój wkład w komitecie komunikacji UAE i jest dumny z pracy, jaką wykonuje on na rzecz branży. Wspomina on niedawne różnice poglądów z innym organem branżowym. „Dowiedzieliśmy się, że branża budowlana wydała pewne wytyczne, które wskazywały, że zmiękczacze wody nie są tak naprawdę konieczne” - opowiada Christophe. „UAE nawiązało kontakty, ponownie podkreśliło korzyści zmiękczania i wkrótce osoby odpowiedzialne zmieniły swoje rekomendacje. To dobry przykład wspólnej pracy stowarzyszeń branżowych na rzecz promocji i ustanawiania najlepszych praktyk tam, gdzie to konieczne”.


Podobnie Aqua Italia, stowarzyszenie producentów podstawowych systemów uzdatniania wody we Włoszech, w którym Pentair działa bardzo aktywnie, nieustannie pracuje nad wydarzeniami, kampaniami społecznymi i innymi inicjatywami promującymi branżę uzdatniania wody. W 2021 roku stowarzyszenie Aqua Italia miało kluczowe znaczenie w pracach prowadzonych z włoskim rządem nad wdrożeniem programu dodatku na wodę pitną - przepisu dającego konsumentom 50% zniżkę podatkową na zakup sprzętu do uzdatniania wody. 

„Aqua Italia ma duży udział w pokazywaniu konsumentom korzyści płynących z prawidłowo uzdatnionej wody z kranu”.
Luigi Salarolo, dyrektor ds. rozwoju biznesowego, Pentair Włochy

Luigi Salarolo, dyrektor ds. rozwoju biznesowego w Pentair we Włoszech jest członkiem zarządu Aqua Italia: „Nasze stowarzyszenie branżowe ma duży udział w pokazywaniu konsumentom korzyści płynących z prawidłowo uzdatnionej wody z kranu. Rozpoczęliśmy właśnie nową kampanię cyfrową #InAquaVeritas, stworzoną specjalnie w celu obalenia pewnych mitów na temat jakości wody z kranu oraz ostatecznego zmniejszenia naszego wykorzystania wody w plastikowych butelkach oraz jej negatywnego wpływu na środowisko. Zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez wodę w plastikowych butelkach jest dla Pentair bardzo ważne, a dzięki członkostwu w stowarzyszeniu branżowym nasze przesłanie ma znacznie większy zasięg”, mówi Luigi.
 

 

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych zapewnia poczucie pewności

manufacturing

Steven Van Campenhout nie ma wątpliwości, że członkostwo w stowarzyszeniach branżowych daje klientom Pentair w różnych krajach poczucie pewności. „Uważam, że nasze członkostwo to pewien rodzaj „świadectwa” lub „pieczęci zatwierdzenia”, mówi Steven. „Wszyscy członkowie stowarzyszenia branżowego, czy to producenci, jak Pentair, czy dystrybutorzy lub instalatorzy, muszą przestrzegać jego kodeksu postępowania. Jest to kodeks etyczny, który wymaga od wszystkich członków dostarczania tylko niezawodnych i skutecznych systemów zgodnych z wymogami krajowych przepisów w zakresie uzdatniania wody. Jeśli dojdzie do naruszenia kodeksu, stowarzyszenie podejmuje odpowiednie kroki”.

Christophe Masson przyznaje, że „stowarzyszenia branżowe ustalają najlepsze praktyki, wymagają stosowania najlepszych praktyk i zadają pytania, gdy praktyki te nie są stosowane przez ich członków”.

„Stowarzyszenia branżowe ustalają najlepsze praktyki, wymagają stosowania najlepszych praktyk i zadają pytania, gdy praktyki te nie są zapewniane przez ich członków”.
Christophe Masson, kierownik ds. sprzedaży, Pentair Francja

Pomocne jest to, że stowarzyszenia branżowe działają głównie na szczeblu krajowym, ponieważ członkami lokalnych stowarzyszeń mogą być tylko firmy obecne na danym rynku. Pentair jest członkiem stowarzyszeń branżowych w większości krajów w Europie, w których prowadzi działalność.
 

„Stowarzyszenie branżowe to doskonała platforma do budowania sieci kontaktów”, mówi Luigi Salarolo. „Aqua Italia organizuje spotkania prawie w każdym miesiącu i mogę dzięki temu wymienić się doświadczeniami i wiedzą z innymi producentami i klientami. Odkładamy nasze różnice w interesach na bok, aby działać na korzyść branży uzdatniania wody”.
 

Wiele krajowych stowarzyszeń branżowych jest zrzeszonych na poziomie międzynarodowym, co zapewnia spójność standardów, technologii i najlepszych praktyk w różnych krajach. 

 

Stowarzyszenia branżowe edukują i inspirują 

Inne europejskie przedsiębiorstwa Pentair również dostrzegają korzyści i pozytywny wpływ członkostwa w stowarzyszeniach branżowych – szczególnie pion usług spożywczych. Poprzez sojusze z organizacjami sprzedawców we Włoszech, Niemczech i Francji, Pentair nieustannie inwestuje czas i zasoby w sukces europejskich stowarzyszeń branżowych.

„Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych pomaga nam inspirować więcej ludzi w kolejnych miejscach do tego, aby poprawili stan wody i cieszyli się nią”.
Steven Van Campenhout, dyrektor ds. sprzedaży, jednostka biznesowa ds. podzespołów Pentair

Stowarzyszenia branżowe odgrywają istotną rolę na europejskiej arenie branży uzdatniania wody i Steven Van Campenhout jest dumny ze wsparcia zapewnianego przez firmę Pentair i z jej członkostwa na całym kontynencie. „Dzięki członkostwu możemy zabierać głos w dyskusjach, nasza branża wspólnie spełnia oczekiwania klientów i przede wszystkim stowarzyszenia branżowe pozwalają nam inspirować więcej ludzi w kolejnych miejscach do tego, aby poprawili stan wody i cieszyli się nią”.
 

 

Członkostwa Pentair w głównych europejskich stowarzyszeniach branżowych 

associations

Aqua Italia: Stowarzyszenie producentów podstawowych systemów uzdatniania wody
Aquabelgica: Stowarzyszenie branżowe firm zajmujących się uzdatnianiem wody
CONFIDA: Włoskie stowarzyszenie sprzedawców​​​​​​​
BDV: Federalne stowarzyszenie niemieckiej branży automatów sprzedających​​​​​​​
UAE: Francuskie stowarzyszenie profesjonalistów w branży uzdatniania wody​​​​​​​
GWCA: Niemieckie stowarzyszenie producentów dystrybutorów schłodzonej wody​​​​​​​
NAVSA: Krajowa federacja automatycznej sprzedaży i usług

TOP
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. 
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich należą do ich odpowiednich właścicieli.

© 2023 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.