Dorst naar innovatie, kwaliteit en waarde is de motor voor een klantgericht beheer van de levenscyclus van producten bij Pentair

<
manufacturing valve
manufacturing valve

Dorst naar innovatie, kwaliteit en waarde is de motor voor een klantgericht beheer van de levenscyclus van producten bij Pentair 

Als Global Valve Category Leader is Matteo Rota verantwoordelijk voor de strategie achter de toonaangevende waterbehandelingscomponenten van Pentair. Hij houdt de vinger aan de pols van de ontwikkeling van nieuwe producten, de evolutie van bestaande productgamma’s en de algemene gezondheid van de Europese componentenactiviteiten van Pentair. Op zijn radar staan veranderende marktomstandigheden, regelgevende voorschriften, grondstoffencapaciteiten, pijplijnprioriteiten en vooral het ondersteunen van de waterbehandelingsactiviteiten van onze klanten met de best mogelijke kleppencatalogus. En aangezien kleppen goed zijn voor 80% van onze componentenactiviteiten, gaat het om een groot assortiment... te groot zelfs. Daarom voert hij positieve veranderingen door binnen het kleppenassortiment van Pentair.

 

Matteo sprak met ons over zijn stappenplan voor nieuwe ontwikkelingen, het beheer van de levenscyclus van producten en een visie op innovatie gedreven door de noden van klanten.   

 

Groeiend productassortiment vraagt om beheer van de levenscyclus 

“Mijn visie bestaat erin een continue productontwikkelingscyclus uit te werken, in de eerste plaats gedreven door de noden van klanten, met een uitstekende productie in het midden en het best mogelijke productassortiment als eindresultaat,” zegt Matteo. “Maar het is meer dan een visie: het is een welbepaald stappenplan en we zijn al goed op weg.”

”Pentair is de afgelopen decennia sterk gegroeid als bedrijf dankzij de overname van toonaangevende merken, zoals Autotrol, Fleck en Siata. Deze mooie stamboom betekent dat we onze klanten een kant-en-klare oplossing kunnen bieden – kleppen, tanks, pompen of complete systemen voor gelijk welke toepassing. Maar door de jaren heen bracht dit ook uitdagingen met zich mee. Het is voor elk bedrijf moeilijk om de prijzen te optimaliseren en tegelijk zoveel verschillende en soms overlappende producten aan te bieden. Door het verspreide volume zijn de productiekosten immers hoog.

“Maar voor het zover was, besloten we daar iets aan doen. Een tweetal jaar geleden startten we een proces om de levenscyclus van producten te beheren (product lifecycle management, PLM). Dit moest een evenwicht tot stand brengen tussen de nood van onze klanten aan kwaliteitsvolle, innovatieve producten en ons vermogen om die producten stipt en kostenefficiënt te leveren, en toch een uitstekende waarde te bieden. Het was nieuw terrein voor ons, maar wel een van de beste beslissingen die we ooit hebben genomen.”

manufacturing valves in Pisa

PLM zorgt voor harmonie tussen nieuwe en bestaande producten    

“Als eerste stap keken we eens goed naar ons volledige productassortiment om na te gaan welke producten een onevenredige impact hadden op onze activiteiten, wegens overlapping of slechte commerciële prestaties,” gaat Matteo verder. 

“Ten tweede werkten we een vijfjarig stappenplan uit voor die domeinen waarop we een maximale innovatie willen zien, op basis van feedback van onze klanten, markttrends en andere micro- en macrofactoren zoals technologische, ecologische en maatschappelijke omstandigheden. Hierbij moesten we ook nadenken welke producten uit te faseren en te vervangen door nieuwe producten die we lanceren. We dachten in de eerste plaats aan onze klanten, hun bereidheid om nieuwe producten te gaan gebruiken en de mogelijke impact van het schrappen van oude producten. We begrijpen dat verandering niet van vandaag op morgen kan gebeuren. We moesten dus zorgvuldig plannen en noodscenario’s voorzien, om de impact van de eventuele vervanging van een product aan het einde van zijn levensduur tot het minimum te beperken.

“Tot slot werkten we een gedetailleerd levenscyclusplan voor elk specifiek productgamma uit, in verband met de ontwikkeling of schrapping ervan. Zo wisten we waar we stonden met elk gamma.

“Nu, een tweetal jaar nadat we voor het eerst gebruik maakten van PLM, zien we veel positieve resultaten. Dit betekent dat we een goed evenwicht hebben gevonden voor onze middelen, tussen het ontwikkelen van nieuwe producten en het behouden van bestaande producten. En dit betekent ook dat we beter geplaatst zijn om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Ons plan voor de komende drie jaar is goed uitgestippeld en we zijn al plannen aan het maken voor na 2025. Het zijn spannende tijden voor onze sector.”

manufacturing valves in Pisa

De stem van de klant is van groot belang

“Ik moet er wel bij zeggen dat de klant centraal staat bij elke stap,” benadrukt Matteo. “We houden workshops rond klantenfeedback, vaak in onze productievestigingen in Pisa en Herentals. Daar nodigen we klanten uit om ideeën te helpen uitwerken, prototypes en nieuwe gebruiksinterfaces te testen, en praktijksessies bij te wonen waar we hen misschien vragen om een klep in elkaar te zetten of een controller te programmeren.  

“Momenteel zijn er twee grote projecten in ontwikkeling, waarbij de input van de klant cruciaal was voor onze manier van denken. Een voor het hele Autotrol-gamma dat belangrijke nieuwe functies zal toevoegen, waaronder IoT-mogelijkheden voor het hele gamma. En ook voor onze Fleck-kleppen werken we aan een upgrade van de printplaat die de tandwielen en hydraulica aandrijft, om de kleppen nog efficiënter te maken.”

Pentair en zijn partners vertrouwen op een gewaardeerde relatie

Matteo wil de onderlinge afhankelijkheid tussen Pentair en zijn partners niet uit het oog verliezen. “Pentair is de grootste Europese fabrikant van waterbehandelingsproducten. Over het hele continent zijn consumenten afhankelijk van die producten om hun water te distribueren en verbeteren. Die producten zijn ook een vaste waarde bij tal van Europese bedrijven, onze klanten, onze verdelers en onze installateurs die erop vertrouwen om in hun levensonderhoud te voorzien en banen te scheppen.

“We zijn het hen verschuldigd om een solide beheer van de levenscyclus te verzekeren voor al onze producten. Klantgerichtheid biedt wederzijdse voordelen. We halen voordeel uit de input van onze partners op het gebied van ergonomie, interfaces en marktbehoeften, terwijl we hen ondersteuning en advies bieden wanneer de dingen veranderen. En dankzij deze continue cyclus van progressieve PLM kunnen we er samen op vertrouwen dat al onze bedrijven succesvol en duurzaam zullen zijn.  

Gerelateerde inhoud

TOP
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Alle vermelde handelsmerken en logo’s van Pentair zijn eigendom van Pentair. 
Alle andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo’s zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2023 Pentair. Alle rechten voorbehouden.